fbpx
biuro@genealogia.info.pl

Proces poszukiwań przodków

Poszukiwania genealogiczne | Tłumaczenia metryk | Budowa drzewa genealogicznego | Poszukiwania przodków

Proces poszukiwań genealogicznych to praca, na którą składa się wiele czynności. Dlatego duże zamówienia dzielone są na etapy. Po każdym z nich Klient otrzymuje, oprócz wyników poszukiwań, również graficzny wywód przodków oraz pisemny raport z przeprowadzonych prac. Każdorazowo też przedstawiona jest propozycja dalszych planowanych kierunków badań.

Standardowy proces poszukiwań wygląda następująco:

  1. Zebranie informacji od klienta. W szczególności: imion i nazwisk przodków, ich daty narodzin/ślubów/zgonów, a także miejscowości, z których pochodzą. Im dane będą dokładniejsze, tym podjęcie badań genealogicznych będę znacznie bardziej efektywne. Warunkiem podjęcia poszukiwań, jest wpłacenie symbolicznej zaliczki, której wysokość zależna jest od skomplikowania poszukiwań.
  2. Analiza dostępności materiałów. Po zapoznaniu się z wiadomościami dostarczonymi przez klienta, następuje analiza dostępności materiałów i wycena poszukiwań. Nie zawsze istnieje możliwość przewidzenia wszystkich szczegółowych kosztów. Informację zwrotną w kwestii podjęcia się (lub nie) poszukiwań, Klient otrzymuje do 5 dni od przesłania e-maila z danymi o przodkach.
  3. Akceptacja warunków poszukiwań. Po akceptacji kosztorysu i warunków badań genealogicznych przez klienta, w przypadku dużych kwerend, następuje podział na etapy poszukiwań.
  4. Poszukiwania genealogiczne, w zależności od ich skomplikowania, mogą trwać od miesiąca do nawet roku. Klient zawsze informowany jest o szacunkowym czasie badań genealogicznych.
  5. Raport. Po każdym etapie poszukiwań, Klient otrzymuje: graficzny wykres odnalezionych przodków, pisemny raport z przeprowadzonych poszukiwań wraz z informacją o planowanych poszukiwaniach. Po opłaceniu wykonanej pracy, przystępujemy do realizacji kolejnego etapu.
  6. Raport końcowy. Po każdych poszukiwaniach genealogicznych, Klient otrzymuje szczegółowy raport, który zawiera: graficzny wywód przodków (z podziałem na etapy poszukiwań), kopie metryk kościelnych i innych dokumentów, pisemny raport z przeprowadzonych poszukiwań, wraz z informacjami o kierunkach ewentualnych dalszych badań. Dla chętnych istnieje możliwość przetłumaczenia dokumentów z języków obcych na język polski, a także transkrypcji metryk w języku polskim.

Zobacz jaki jest efekt poszukiwań oraz zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

proces