Proces poszukiwań genealogicznych

Poszukiwania genealogiczne stanowią pracę złożoną z wielu różnorodnych czynności, co sprawia, że duże projekty są podzielone na etapy, a po zakończeniu każdego z nich, Klient otrzymuje szczegółowy pisemny raport. Sprawozdanie to, które zazwyczaj liczy kilkadziesiąt stron, nie tylko przedstawia wyniki analiz odszukanych informacji, ale również umiejscawia przodków w czasie i przestrzeni, dostarcza skany dokumentów, wykaz źródeł oraz wykresy krewnych, które obrazują relacje rodzinne. Ponadto, każdorazowo przedstawiana jest również propozycja dalszych planowanych kierunków badań, co pozwala na ciągłe pogłębianie wiedzy o historii rodziny.

Poszukiwania genealogiczne zazwyczaj obejmują następujące czynności:

Zebranie informacji od klienta

Pierwszym krokiem w realizacji projektu jest zgromadzenie informacji, które posiadasz na temat swoich przodków, takich jak imiona, nazwiska, znane daty i miejsca narodzin, ślubów, oraz zgonów. Aby ułatwić ten proces, wysyłam specjalnie opracowany formularz, który pomaga w systematycznym zapisie tych danych.Wstępna analiza tych informacji, którą oferuję bezpłatnie, nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami.

Analiza dostępności materiałów

Następnie przejdę do przygotowania szczegółowej propozycji dotyczącej poszukiwań genealogicznych, w której określę przybliżone koszty, możliwości badawcze oraz oczekiwane rezultaty. W tej fazie przedstawię Ci zakres planowanych działań oraz propozycję obszaru badań genealogicznych, co umożliwi nam wspólne ustalenie oczekiwań oraz wyznaczenie kierunków w poszukiwaniach przodków.

Akceptacja warunków poszukiwań

Po otrzymaniu zgody na kosztorys i ustalone warunki badań genealogicznych od klienta, przystępujemy do wdrożenia pierwszego segmentu naszego projektu. Z reguły, czas potrzebny na zakończenie jednego etapu oscyluje w przedziale od 2 do 5 miesięcy.

Poszukiwania genealogiczne

Rozpoczynam badania genealogiczne, przy czym przez cały okres trwania projektu zapewniam nieprzerwaną komunikację, regularnie aktualizując informacje o postępach, nowo odkrytych danych oraz kolejnych osobach wpisywanych do drzewa genealogicznego.​

Raport z poszukiwań przodków

Na koniec każdego etapu poszukiwań przodków dostarczam Ci szczegółowy raport, który jest owocem gruntownych badań. Znajdziesz w nim nie tylko wyniki i analizę zebranych danych, ale również opisane z najwyższą rzetelnością historie Twoich przodków. Staram się, aby raporty nie ograniczały się wyłącznie do prezentacji suchych faktów; zależy mi na tym, by uchwycić również kontekst życia Twoich przodków. To podejście ma na celu zapewnienie Ci bogatszego wglądu w Twoją rodzinną przeszłość.

Książka genealogiczne

Każda karta takiej książki to podróż w przeszłość prezentująca efekty naszych dogłębnych badań genealogicznych. Książki, wzbogacone dokumentami, fotografiami i opowieściami, które przetrwały dekady, to unikalna kapsuła czasu. Jest tu usługa płatna osobno. Przykładowe realizacje możesz zobaczyć tutaj.

Proces poszukiwań

Efekt badań genealogicznych

Ostateczny rezultat poszukiwań genealogicznych zależny jest od wielu czynników, a przede wszystkim:

zakresie rozszerzonym Klient otrzymuje przesyłkę z wydrukowanymi materiałami archiwalnymi, kilkudziesięciostronicowym raportem z przeprowadzonych poszukiwań genealogicznych, wraz z analizami informacji z dokumentów, umiejscowienia życia przodków w historii lokalnej społeczności czy wielkich wydarzeń, a także odszukane dokumenty wraz z ich wiernymi tłumaczeniami. Dodatkowo dołączam także archiwalne mapy wydrukowane na kartach formatu A3 oraz kolorowe wywody przodków, mające niekiedy nawet 4 metry długości!

Dokumenty drukowane są na wysokiej jakości satynowym papierze o grubości co najmniej 100 g.

Każdorazowo przesyłam wszystkie pliki w formie elektronicznych plików PDF oraz JPG, aby można było się z nimi zapoznać w dowolnym momencie na każdym urządzeniu. Pliki udostępniane są w bezpiecznej prywatnej chmurze, skąd można je pobrać na dowolne urządzenie.

Ostatecznym efektem badań genealogicznych może być książka, podsumowująca dzieje rodu. Dzięki temu pamięć o naszych przodkach może przetrwać przez wiele następnych pokoleń.

EFEKTY POSZUKIWAŃ

Zobacz przykładowe efekty

Formularz kontaktowy

Chciałbyś odkryć swoje dziedzictwo?

Napisz do mnie!