fbpx
+ 48 512 142 503
poszukiwacze@moremaiorum.pl

Tłumaczenia dokumentów

Badania genealogiczne | Tłumaczenia metryk | Budowa drzewa genealogicznego | Poszukiwania przodków

Tłumaczenia odszukanych aktów metrykalnych są dla wielu genealogów nie lada wyzwaniem. W trakcie prowadzonych poszukiwań odnajdywane są dokumenty z różnych okresów historycznych. Dlatego, w zależności od regionu, możemy spotkać się z metryki zapisanymi w języku niemieckim, czeskim, rosyjskim i po łacinie.

Akta metrykalne nie zawsze były zapisywane wyraźnym pismem. Co więcej, nierzadko zdarza się, że odczyt dokumentów w języku polski jest wyzwaniem dla poszukiwaczy rodzinnych. Gdy metryki były zapisywane w obcym języku, za pomocą różnych alfabetów przez niestarannego urzędnika napotykamy się niemal ze ścianą.

Wieloletnie doświadczenie, które było zdobywane w trakcie poszukiwań we wszystkich trzech zaborach, a także w archiwach czeskich, pozwoliło nam opanować do perfekcji odczytywanie i archiwaliów. Dzięki temu zajmujemy się tłumaczeniem zarówno akt metrykalnych, jak i pozostałej dokumentacji wytwarzanej przez ówczesne urzędy.

Realizujemy także tłumaczenia na język polski oraz język angielski.

Przykłady tłumaczeń:

tlumaczenia

(łacina) Akt ślubu Franciszka Zabrodskyego z Barbarą Luger, 10 maja 1734, kościół św. Prokopa w Vamberku:

Franciszek, syn Andrzeja Zabrodsky z Barbarą wdową po zmarłym Jerzym Luger. Ksiądz parafialny Jan Wacław Ballkazer. Świadkowie: Franciszek Lysska, Maciej Pawła, Barbara córka Andrzeja Zabrodsky i Dorota żona Jana Polaczka.

tlumaczenia

(rosyjski) Akt chrztu Władysława Siembidy

Nr 242 (126 dla chłopców), rok 1910, Andresówka, parafia Włodzimierz Wołyński

26 grudnia 1910 roku

Rodzice: włościanie guberni lubelskiej powiatu janowskiego gminy Kawienczyn – Mikołaj i Jadwiga ze Smylów, prawni
małżonkowie Siembida.

Syn otrzymał imię Władysław, urodzony został 18 grudnia 1910 roku w kolonii werbskiej Andresówce, powiatu włodzimierskiego.

Rodzice chrzestni: włościanie Antoni Kurdel z żoną Józefą Teklą Z(i)entak. Świadkowie: Wincenty Kołątaj i Katarzyna Kołątaj.

 

 

POSZUKIWANIA GENEALOGICZNE | TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW | KWERENDY ARCHIWALNE