fbpx
biuro@genealogia.info.pl

Tłumaczenia dokumentów

Poszukiwania genealogiczne | Tłumaczenia metryk | Budowa drzewa genealogicznego | Poszukiwania przodków

Tłumaczenia odszukanych aktów metrykalnych są dla wielu genealogów nie lada wyzwaniem, bowiem w trakcie prowadzonych poszukiwań odnajdziemy dokumenty z różnych okresów historycznych. Dlatego, w zależności od regionu, możemy spotkać się z metryki zapisanymi w języku niemieckim, czeskim, rosyjskim i po łacinie.

Akty metrykalne były zapisywane z różną starannością. Czasami są pięknie wykaligrafowane, ale bardzo często zdarza się, że pismo jest niezwykle trudne do odczytania. Co więcej, nierzadko zdarza się, że odczyt dokumentów w języku polski jest wyzwaniem dla poszukiwaczy rodzinnych. Gdy metryki były zapisywane w obcym języku, za pomocą różnych alfabetów przez niestarannego urzędnika napotykamy się niemal ze ścianą.

Wieloletnie doświadczenie, które było zdobywane w trakcie poszukiwań we wszystkich trzech zaborach, a także w archiwach czeskich, pozwoliło nam opanować do perfekcji odczytywanie i archiwaliów. Dzięki temu zajmujemy się tłumaczeniem zarówno akt metrykalnych, jak i pozostałej dokumentacji wytwarzanej przez ówczesne urzędy.

Przykłady tłumaczeń:

tlumaczenia

(łacina) Akt ślubu Franciszka Zabrodskyego z Barbarą Luger, 10 maja 1734, kościół św. Prokopa w Vamberku:

Franciszek, syn Andrzeja Zabrodsky z Barbarą wdową po zmarłym Jerzym Luger. Ksiądz parafialny Jan Wacław Ballkazer. Świadkowie: Franciszek Lysska, Maciej Pawła, Barbara córka Andrzeja Zabrodsky i Dorota żona Jana Polaczka.

tlumaczenia

(rosyjski) Akt zgonu Stanisława Lisieckiego

Działo się w mieście Ozorkowie dnia dwudziestego lipca tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Józef Trojanoski, robotnik, lat czterdzieści i Jan Ewert, sukiennik, czterdzieści lat mający i oświadczyli, że dnia dzisiejszego o godzinie czwartej rano umarł w Ozorkowie Stanisław Lisiecki, robotnik, syn Józefa i Scholastyki prawowitych małżonków Lisieckich, lat sześćdziesiąt cztery mający. Zostawił po sobie owdowiałą żonę Rozalię z Szulców Lisiecką. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Stanisława, akt ten obecnym przeczytany, przez nas podpisany, oni niepiśmienni.

/-/ Ks. Fr. Soszyński

(niemiecki) Akt urodzenia Jana Kankowskiego

Nr 18

Podzamek Golubski ,  8 marca 1875
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj, tożsamości  przez zarządcę gminnego
—————————————-z Zawady uznanej
mieszkaniec Franciszek Kankowski,
zamieszkały w Zawadzie ———————————

——————————————— katolickiej religii
i zgłosił, że z
 Anny Kankowskiej z domu Riszewskiej, jego żony,

—————————————————– katolickiej religii
zamieszkałej
 w Zawadzie, —————————–—-

w Zawadzie w jego mieszkaniu,
dnia 7go marca
roku tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego
wieczorem,
 o jedenastej————–  godzinie
urodzone zostało dziecko płci
 żeńskiejktóre otrzymało
imię
 Franciszka —————————–———————–

———————————————————————-
Przeczytano, potwierdzono i z powodu niepiśmienności zgłaszającego opatrzono odręczne znakami
(-) + + + odręczne znaki Franciszka Kankowskiego
Urzędnik stanu cywilnego

podpisano Lieberkühn

Zgodność z rejestrem głównym uwierzytelniona
Podzamek Golubski, 8 marca 1875

Urzędnik stanu cywilnego
Lieberkühn

 

POSZUKIWANIA GENEALOGICZNE | TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW | KWERENDY ARCHIWALNE