fbpx
biuro@genealogia.info.pl

Efekt badań genealogicznych (przykład)

Poszukiwania genealogiczne | Tłumaczenia metryk | Budowa drzewa genealogicznego | Poszukiwania przodków

Ostateczny rezultat badań genealogicznych zależny jest od wielu czynników, a przede wszystkim:

  • Zakresu badań genealogicznych.
  • Analizowanych źródeł.
  • Statusu społecznego przodków.
  • Wykonywanego zawodu przodków.
  • Miejsc, skąd pochodzili przodkowie.

W zakresie rozszerzonym Klient otrzymuje przesyłkę z wydrukowanymi materiałami archiwalnymi, kilkudziesięciostronicowym raportem z przeprowadzonych poszukiwań genealogicznych, wraz z analizami informacji z dokumentów, umiejscowienia życia przodków w historii lokalnej społeczności czy wielkich wydarzeń, a także odszukane dokumenty wraz z ich wiernymi tłumaczeniami. Dodatkowo dołączamy także archiwalne mapy wydrukowane na kartach formatu A3 oraz kolorowe wywody przodków, mające niekiedy nawet 4 metry długości.

Dokumenty drukowane są na wysokiej jakości satynowym papierze o grubości co najmniej 100 g.

Każdorazowo przesyłamy wszystkie pliki w formie elektronicznych plików PDF oraz JPG, aby można było się z nimi zapoznać w dowolnym momencie na dowolnym urządzeniu. Pliki udostępniane są w bezpiecznej chmurze, skąd można je pobrać na komputer/smartphone/tablet.

Ostatecznym efektem badań genealogicznych może być książka, podsumowująca dzieje rodu. Dzięki temu pamięć o naszych przodkach może przetrwać przez wiele następnych pokoleń.

  • akta metrykalne wraz z tłumaczeniami:

Akt urodzenia Jana Lisieckiego, parafia rzymskokatolicka w Ozorkowie, rok 1889, zabór rosyjski

Tłumaczenie:

Parafia w Ozorkowie, miasto Ozorków, akt nr 170

Akt urodzenia Jana Lisieckiego

23 listopada 1887 roku

Zdarzyło się w mieście Ozorkowie dwudziestego drugiego listopada (czwartego grudnia) tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku, o godzinie trzeciej po południu. Stawił się osobiście Leon Lisiecki, fabrykant z Ozorkowa, lat dwadzieścia osiem, w obecności Władysława Cezaka, lat czterdzieści jeden i Franciszka Brzezińskiego, lat trzydzieści osiem, mieszkańców Ozorkowa, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Ozorkowie jedenastego (dwudziestego trzeciego) listopada bieżącego roku, o godzinie czwartej po południu z prawowitej jego małżonki Franciszki z Wolniewóczów, lat trzydzieści. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imię Jan, a rodzicami chrzestnymi jego byli Władysław Cezak i Paulina Kopczyńska. Akt ten oświadczającemu i świadkom pisać nieumiejącym przeczytany, przez nas tylko podpisany.

Akt ślubu Jana Pilarza z Teresą Wieczorek, parafia rzymskokatolicka w Szczyrku, rok 1890, zabór austriacki

Tłumaczenie:

Parafia rzymskokatolicka w Szczyrku, wieś Szczyrk, akt nr 6

Akt ślubu Jana Pilarza i Teresy Laszczak

10 lutego 1890 roku

Numer porządkowy: 6

Dzień i miesiąc: 10 lutego

Pan młody:

Numer domu: 31

Jego rodzice, imię, nazwisko, status społeczny miejsce urodzenia i zamieszkania: Jan Pilarz wdowiec po zmarłej Mariannie Przybyle, syn Andrzeja Pilarza i Zofii Kubicy

Religia:

Katolicka: /

Niekatolicka: —

Wiek: 55 lat

Kawaler: —

Wdowiec: /

Panna młoda:

Numer domu:

Jej rodzice, imię, nazwisko, status społeczny miejsce urodzenia i zamieszkania: Teresa wdowa po zmarłym Macieju Wieczorku, córka Jana Laszczaka i Reginy Walczak

Religia:

Katolicka: /

Niekatolicka: —

Wiek: 47 lat

Panna: —

Wdowa: /

Świadkowie:

Imię i nazwisko: Jan Pilarz [zarządca wsi] oraz Jan Grygiel [rolnik]

Zawód: zarządca wsi i rolnik

Zatwierdzono dyspensę od pokrewieństwa w drugiej linii, trzeciego stopnia przez jego ekscelencje biskupa episkopatu krakowskiego z dnia 25 stycznia 1890 roku pod numerem 33. Poświęcił Kazimierz Sypowski proboszcz.

Akt urodzenia Hermanna Riecka, Urząd Stanu Cywilnego w Schwarzenhasel, rok 1875, zabór pruski

Tłumaczenie:

Urząd Stanu Cywilnego w Schwarzenhasel, akt nr 28

Akt urodzenia Herman Friedrich Wilhelm Rieck

29 kwietnia 1875 roku

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj, się tożsamości uznanej przez znanego co do osoby kowala Christoph Knierin, brygadzista* Herman Friedrich Wilhelm Rieck zamieszkały w Asmushausen, ewangelickiej religii i zgłosił, że z Ernestine Henriette Rieck z domu Schneider jego żony  ewangelickiej religii zamieszkałej tamże w Asmushausen dnia 29 kwietnia 1875 roku urodzone zostało dziecko płci męskiej, które otrzymało imię Herman Friedrich Wilhelm.

Przeczytano, potwierdzono przez ojca Rieck

Urzędnik stanu cywilnego

podpisano Riechling

Zgodność z rejestrem głównym uwierzytelniona

Schwarzenhasel, 2 maja 1875 roku

Urzędnik stanu cywilnego

Riechling

  • wycinki gazet:

badania genealogiczne

  • spisy ludności:

Karta adresowa miasta Łodzi z lat 1918-1920

  • listy emigracyjne do Stanów Zjednoczonych:

Powszechny spis ludności Stanów Zjednoczonych z 1920 roku