Jak wygląda proces poszukiwań?

Poszukiwania genealogiczne to wielowątkowa praca. Duże zamówienia zawsze dzielone są na etapy, po których Klient otrzymuje graficzny wywód przodków oraz pisemny raport z przeprowadzonych prac wraz z informacją o planowanych poszukiwaniach.

Standardowy proces poszukiwań wygląda następująco:

  1. Zebranie informacji od klienta. W szczególności: imion i nazwisk przodków, ich daty narodzin/ślubów/zgonów, a także miejscowości, z których pochodzą. Im dane będą dokładniejsze, tym podjęcie badań genealogicznych będę znacznie bardziej efektywne. Warunkiem podjęcia poszukiwań, jest wpłacenie symbolicznej zaliczki, której wysokość zależna jest od skomplikowania poszukiwań.
  2. Analiza dostępności materiałów. Po zapoznaniu się z wiadomościami dostarczonymi przez klienta, następuje analiza dostępności materiałów i wycena poszukiwań, która zawsze podana jest w widełkach. Nie zawsze istnieje możliwość przewidzenia wszystkich szczegółowych kosztów. Informację zwrotną w kwestii podjęcia się (lub nie) poszukiwań, Klient otrzymuje do 5 dni od przesłania e-maila z danymi o przodkach.
  3. Akceptacja warunków poszukiwań. Po akceptacji kosztorysu i warunków badań genealogicznych przez klienta, w przypadku dużych kwerend, następuje podział na etapy poszukiwań.
  4. Poszukiwania genealogiczne, w zależności od ich skomplikowania, mogą trwać od miesiąca do nawet roku. Klient zawsze informowany jest o szacunkowym czasie badań genealogicznych.
  5. Raport. Po każdym etapie poszukiwań, Klient otrzymuje: graficzny wykres odnalezionych przodków, pisemny raport z przeprowadzonych poszukiwań wraz z informacją o planowanych poszukiwaniach. Po opłaceniu wykonanej pracy, przystępujemy do realizacji kolejnego etapu.
  6. Raport końcowy. Po każdych poszukiwaniach genealogicznych, Klient otrzymuje szczegółowy raport, który zawiera: graficzny wywód przodków (z podziałem na etapy poszukiwań), kopie metryk kościelnych i innych dokumentów, pisemny raport z przeprowadzonych poszukiwań, wraz z informacjami o kierunkach ewentualnych dalszych badań. Dla chętnych istnieje możliwość przetłumaczenia dokumentów z języków obcych na język polski, a także transkrypcji metryk w języku polskim. Zobacz Oferta.