Efekt poszukiwań (przykład)

Efektem poszukiwań, w zależności od potrzeb Klienta, jest:

  • Graficzny wywód przodków:

  • metryki kościelne:
Akt urodzenia Mieczysława Jakmana, rok 1902, Łódź
Akt zgonu Marianny Jagody, rok 1859, Zdziarzec
Akt ślubu Mieczysława Jakmana, rok 1925, Łódź
  • tłumaczenia metryk:

(łacina) Akt ślubu Franciszka Zabrodskyego z Barbarą Luger, 10 maja 1734, kościół św. Prokopa w Vamberku:

Franciszek, syn Andrzeja Zabrodsky z Barbarą wdową po zmarłym Jerzym Luger. Ksiądz parafialny Jan Wacław Ballkazer. Świadkowie: Franciszek Lysska, Maciej Pawła, Barbara córka Andrzeja Zabrodsky i Dorota żona Jana Polaczka.

(rosyjski) Akt chrztu Władysława Siembidy

Nr 242 (126 dla chłopców), rok 1910, Andresówka, parafia Włodzimierz Wołyński

26 grudnia 1910 roku

Rodzice: włościanie gubernii lubelskiej powiatu janowskiego gminy Kawienczyn – Mikołaj i Jadwiga ze Smylów, prawni
małżonkowie Siembida.

Syn otrzymał imię Władysław, urodzony został 18 grudnia 1910 roku w kolonii werbskiej Andresówce, powiatu włodzimierskiego.

Rodzice chrzestni: włościanie Antoni Kurdel z żoną Józefą Teklą Z(i)entak. Świadkowie: Wicenty Kołątaj i Katarzyna Kołątaj.

  • wycinki gazet: